عناوين مطالب وبلاگ
- ا در 18/1/1383 منتشر کرد).12- کدام جریان ها و افراد در دوران زندان از خارج از کشور مرتب ب
- غربي تا جايي که پاي منافعشان به اين گونه
- چقدر صادق هستند.چرا که آمريکا و کشورهاي
- ادعاهاي خود مبني بر حمايت از حقوق بشر
- آمريکايي به خوبي نشان مي دهد که آنها در
- ترين حد خود رسيده بود.اين رفتار مقامات
- بشر از جمله 19 آمريکايى در مصر به پايين
- واشنگتن در پى اعلام جرم عليه 43 فعال حقوق
- حالى بيان مى شود که سطح روابط قاهره و
- و نظامي با مصر است.»اظهارات مک کين در
- متحده خواستار حفظ روابط اقتصادي، تجاري
- به اين کشور سفر کرد.مک کين گفت: ايالات
- محاکمه تعدادي از فعالان حقوق بشر در مصر
- جمهوري خواه ايالات متحده در آستانه
- فوريه (2 اسفند) نوشت: «جان مک کين سناتور
- نيوز، سايت راديو فردا، روز سه شنبه21
- نظامي با مصر شد.به گزارش سرويس سياسي جام
- کشور خواستار حفظ روابط اقتصادي، تجاري و
- فعالان حقوق بشر در مصر، در سفر به اين
- خود کرد*سندمک کين در آستانه محاکمه
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد